Co to jest SafeStart?

Program SafeStart ukierunkowany jest na ograniczanie liczby nieumyślnych błędów ludzkich oraz krytycznych, niebezpiecznych nawyków, co przyczynia się do ograniczenia poziomu ryzyka i prawdopodobieństwa urazu. SafeStart to najbardziej zaawansowany i najskuteczniejszy na świecie program dotyczący świadomości bezpieczeństwa. Został on wdrożony w ponad 60 krajach, a statystyki pokazują, że w już krótkim czasie po wdrożeniu, ogranicza on liczbę urazów o 30-70%. SafeStart nie ma na celu zastąpienia innych programów lub procesów bezpieczeństwa stosowanych w przedsiębiorstwach, które przystąpiły do programu (ponad 3000), lecz radykalnie przyśpieszyć i wzmocnić podejmowane działania na rzecz ograniczenia incydentów.

Jak działa program SafeStart

koła, przecięcie, nakładanie się, tradycyjne programy bezpieczeństwa, behawioralne bezpieczeństwo, BBS, indywidualne umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, programy świadomości, SafeStart International, trzeci wymiar, ocena ryzyka, zrównoważana kultura bezpieczeństwa, kultura w miejscu pracy, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom
Zrównoważona kultura bezpieczeństwa wykracza poza tradycyjny sposób myślenia: Źródłem bezpieczeństwa są umysły i serca poszczególnych osób. (Obraz: © SafeStart)

Unikanie nieumyślnych błędów, które mogą skutkować urazami możliwe jest dzięki stałemu zachowaniu czujności oraz dbaniu o to, byśmy zawsze pamiętali o zagrożeniach i dostrzegali je, szczególnie w sytuacjach powodujących najwyższy poziom ryzyka. W przeciwieństwie do innych programów bezpieczeństwa w naszym podejściu nie chodzi o zasady, procedury, ani określone zagrożenia.

Dlaczego? Dlatego, że znajomość istnienia zagrożenia raczej nie pomoże osobie, której uwaga jest rozproszona w momencie wymagającym koncentracji. SafeStart pozwala zrozumieć okoliczności występowania błędów skutkujących urazem i uczy praktycznego podejścia do neutralizacji takich błędów, zanim staną się one przyczyną nieszczęścia.

Metodologia wdrażania programu

Program SafeStart zapewnia natychmiastowe i trwałe zmiany w organizacji klienta. W tym celu zapewniamy coaching i usługi wsparcia przed, w trakcie i po wdrożeniu etapu szkoleniowego SafeStart. Dzięki temu:

 • przekazujemy wiedzę i umiejętności wymagane do pomyślnego wdrożenia programu oraz, w dłuższej perspektywie, samodzielnego podejmowania wymaganych działań, niezależnie od SafeStart International.
 • zapewniamy zrównoważony rozwój poprzez współpracę z klientem w celu opracowania krótko-, średnio- i długoterminowych planów działania, które zapewniają integrację SafeStart z codziennymi czynnościami oraz kulturą organizacji, a także
 • wspieramy klienta w zakresie najlepszych praktyk, możliwości dostosowania danych elementów do własnych potrzeb, a także w zakresie przełamywania barier i unikania pułapek na drodze do sukcesu.

Nasze wsparcie oparte jest na wcześniej uzgodnionym z klientem planie wdrożenia.

Specjalistyczna wiedza i elastyczność naszych zespołów konsultacyjnych to nasz niewątpliwy atut. Zespoły te zawsze dążą do spełnienia określonych potrzeb klienta, np. w zakresie integracji programu z systemem zmianowym w organizacji, ograniczeń logistycznych, lokalnych zwyczajów i praktyk.

Zalety SafeStart

Program SafeStart ogranicza liczbę urazów w miejscu pracy, w domu i na drogach, proponując w ten sposób więcej niż jedynie bezpośrednie korzyści finansowe i kadrowe wynikające z ograniczenia liczby urazów i zdarzeń w miejscu pracy. Jego skuteczność gwarantuje zwrot z inwestycji w jego wdrożenie, a także aktywnie zwiększa poziom bezpieczeństwa pracy na poziomie jednostki, co podkreśla jego przydatność dla każdego z nas, niezależnie od stanowiska, kultury czy branży.

Podsumowanie zalet programu

 • Ograniczenie liczby urazów w miejscu pracy, w domu i na drodze
 • Skuteczna i sprawdzona metodologia zapewniająca zwrot z inwestycji we wdrożenie
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez zwiększenie świadomości i motywacji poszczególnych osób do reagowania na niebezpieczne nawyki i zachowania
 • Wpływ nie tylko na pracowników, lecz także na ich rodziny
 • Przyjemny i dający satysfakcję proces wdrażania
 • Rozwój kultury wynikający z posiadania wspólnej terminologii i umiejętności związanych z bezpieczeństwem
 • Doświadczeni konsultanci przeprowadzają klientów przez proces wdrożenia oraz zapewniają wsparcie i porady w długiej perspektywie czasowej
 • Wzrost produkcji przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu jakości

 

Ograniczenie liczby urazów

Program SafeStart to sprawdzone rozwiązanie ograniczające liczbę urazów w miejscu pracy, na drogach i w domu.

 

Zmiana kultury bezpieczeństwa

Terminologia i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa oferowane przez SafeStart mają pozytywny wpływ na kulturę bezpieczeństwa naszych klientów, zapewniając lepsze wyniki w każdej dziedzinie.

 

Zaangażowanie pracowników

Większa świadomość dotycząca kwestii bezpieczeństwa motywuje pracowników do zmiany niebezpiecznych zachowań i nawyków.

 

Bezpieczeństwo 24/7

Światowej klasy specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa coraz częściej uznają zasadność przyjęcia filozofii 24/7. Osobista odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie jest czynnikiem, który można włączyć w pracy i wyłączyć po jej zakończeniu. Należy pamiętać, że urazy poza miejscem pracy występują znacznie częściej niż w miejscu pracy, a ich wpływ na działalność firmy jest znaczny, choć zwykle ignorowany.

Podstawy programu SafeStart wynikają z naturalnego ludzkiego instynktu do bycia bezpiecznym, zapewniając techniki, które przez cały dzień ograniczają prawdopodobieństwo wystąpienia niefortunnych wypadków i urazów, niezależnie od tego, czy dana osoba jest w pracy, w domu lub na drodze. Wynikiem tego podejścia jest opracowanie programu SafeStart w Domu, który umożliwia pracownikom dbanie o bezpieczeństwo ich rodzin. Wynikiem końcowym jest stworzenie solidnej kultury bezpieczeństwa, zwiększenie udziału pracowników w szkoleniach w miejscu pracy oraz rewolucja w sposobie myślenia na temat bezpieczeństwa.

 

Lepsza jakość i wydajność

Czynnika ludzkiego nie da się uniknąć, ale rzadko osiąga się w nim wymierną poprawę, pomimo najlepszych starań przedsiębiorstw w ramach podejścia tradycyjnego lub psychologicznego. Koncepcje opracowane przez SafeStart wynikają natomiast z rzeczywistości życia codziennego, przez co inspirują jednostki, wpajając im techniki, które nie tylko pozwalają uniknąć kosztownych błędów, lecz także zwiększyć wydajność działania w życiu zawodowym i prywatnym.