Bezpieczeństwo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w pracy i w domu

Corocznie tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci tragicznie traci życie w wyniku przypadkowych obrażeń, a jeszcze więcej osób odnosi poważne i nieodwracalne urazy, będące skutkiem rozmaitych błędów ludzkich. Firma SafeStart z sukcesem wdraża na całym świecie programy ograniczające liczbę urazów odnoszonych w miejscu pracy. Nie poprzestajemy na tym –  SafeStart motywuje pracowników do stosowania zasad bezpieczeństwa także w domu oraz w innych miejscach i sytuacjach.

Bezpieczne zachowania dla wszystkich

Z naszego doświadczenia wynika, że pracownicy wykazują większe zaangażowanie oraz osiągają znacznie lepsze wyniki, gdy pracodawcy promują dbałość o bezpieczeństwo 24/7 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), a nie tylko skupiają się na miejscu pracy. Jako zachętę do takiej postawy każdy pracownik biorący udział w programie SafeStart otrzymuje zestaw „Weź SafeStart do domu”, dzięki któremu może zadbać o bezpieczeństwo swoich najbliższych w warunkach domowych. Zestaw ten obejmuje różne materiały zawierające wyjaśnienia oraz opisujące dobre praktyki dotyczące bezpieczeństwa dla całej rodziny. Rozsądek podpowiada, że im wcześniej zaczniemy zmieniać zachowania, tym szybciej osiągniemy odpowiedni cel – takie podejście jest szczególnie korzystne w przypadku dzieci.

Przenoszenie dobrych zachowań na teren firmy

Umiejętność przekazywania najbliższym wiedzy na temat bezpieczeństwa 24/7 oznacza, że pracownik w naturalny sposób przyswaja i pogłębia zrozumienie metodologii SafeStart, którą poznał w pracy i może ona dla niego stanowić ugruntowany punkt odniesienia. Jest to zarówno korzystne dla pracodawcy, jak i równolegle podtrzymuje i rozwija zaangażowanie pracowników w program SafeStart.