Zmiana kultury bezpieczeństwa

Najlepsze firmy to takie, których pracownicy nie tylko dbają o własne interesy, lecz także głęboko utożsamiają się z wykonywaną pracą. Skutkuje to powstaniem zdrowej kultury w organizacji, w ramach której bezpieczeństwo wszystkich osób jest traktowane jako cel nadrzędny.

SafeStart zapewnia przełożonym i kierownikom ds. bezpieczeństwa, praktyczne strategie i umiejętności w celu zapewnienia pracownikom wsparcia w zakresie bezpieczeństwa. Wspólna wizja zawarta w metodologii SafeStart pokazuje, że wraz z upływem czasu kultura bezpieczeństwa w organizacji będzie się wzmacniała i pogłębiała.

Wspólny język bezpieczeństwa

SafeStart zapewnia ujednoliconą terminologię i promuje nieoceniające podejście, w którym nikt nie jest obarczany winą, a merytoryczne rozmowy o bezpieczeństwie są normą. Dzięki temu wszyscy członkowie organizacji, od kierownictwa po wykonawców, mają zasób wspólnej, neutralnej terminologii do opisania danej sprawy. Przykładowo, krótki komentarz przełożonego „Wzrok skupiony na zadaniu!” jednoznacznie przypomina pracownikom, że skupienie na pracy minimalizuje ryzyko urazu. Słowa te są całkowicie neutralne i nieoceniające oraz eliminują prawdopodobieństwo jakiegokolwiek nieporozumienia.

Ten wspólny język, poparty wspólnymi doświadczeniami lub opowiadaniem historii podczas spotkań bezpieczeństwa, w naturalny sposób przyczynia się do bardziej produktywnych i rzeczywiście umiejętnych rozmów w tym obszarze.

Przywództwo

Wsparcie kierownictwa ma znaczący wpływ na powodzenie bądź niepowodzenie transformacji kultury bezpieczeństwa w firmie – brak udziału kadry zarządzającej jest czynnikiem demotywującym członków innych zespołów.

Z drugiej strony, pracownicy widzący zaangażowanie osób na najwyższych szczeblach organizacji z radością przyłączą się do wszelkich inicjatyw, gdyż wiedzą, że kierownictwo przez cały czas dba o ich bezpieczeństwo. To z kolei ma pozytywny wpływ na obniżenie liczby błędów powodujących poważne straty.

Ponieważ w programie SafeStart nie ma miejsca na obwinianie osób za popełnione błędy, ponadto jest on między innymi ukierunkowany na budowanie świadomości bezpieczeństwa, pomaga on wszystkim zaangażowanym stronom w uczeniu się bardziej bezpiecznych zachowań, co sprawia, że bardziej skupiamy się zapobieganiu problemom, a nie ich rozwiązywaniu lub karaniu za błędy. Dodatkowo program ten to także doskonałe źródło zasobów pozwalających kierownictwu rozwijać umiejętności pracowników neutralizujące wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z sytuacji, w których występują takie niepożądane czynniki jak pośpiech, frustracja, zmęczenie czy zbytnia pewność siebie.

Zaangażowanie pracowników

Nasze długoletnie doświadczenie nauczyło nas, że tradycyjne, biurokratyczne podejście do bezpieczeństwa w miejscu pracy jest skuteczne, ale w ograniczonym zakresie. Organizacje muszą wyjść poza granice określania ryzyka i zagrożenia, skupiając się na czynnikach ludzkich, które mają wpływ na daną osobę.

Konstrukcja programu SafeStart ma na celu zapewnienie stałej ochrony osób oraz przekazanie im niezbędnych umiejętności, które zwiększą ich poziom świadomości zagrożeń oraz zminimalizują liczbę błędów skutkujących urazem. Pomoc w analizie i doskonaleniu osobistego podejścia do bezpieczeństwa w każdym aspekcie życia powoduje, że osoby biorące udział w programie z chęcią nabywają nowe umiejętności i zmieniają swe typowe zachowania. To z kolei skutkuje rewolucją kultury bezpieczeństwa w szerszym kontekście organizacyjnym, prowadząc do obniżenia kosztów i utrzymania wymaganego poziomu wydajności.

Więcej informacji na temat zmian w kulturze opisano w artykule na temat kultury bezpieczeństwa i zmian w organizacji.

Można także zapoznać się z wieloma analizami konkretnych przypadków, opracowanymi na podstawie wypowiedzi klientów na temat pozytywnego i stałego wpływu wdrożenia programu SafeStart na ich organizacje.