Artykuły

Najnowsze artykuły na temat: najnowszych podejść do zachowań ludzkich, wzorców błędów oraz naukowego podejścia do bezpieczeństwa, opracowane przez naszych doświadczonych specjalistów.

Kultura bezpieczeństwa a zmiany w organizacji

Obecna kultura bezpieczeństwa i organizacji wymaga zmian? Należy więc na chwilę zapomnieć o kulturze i skoncentrować się wyłącznie na zmianach. Określamy elementy skutecznego planu zmian i opisujemy pułapki, których można uniknąć po drodze.

Przeczytaj więcej

Czynnik ludzki

Firmy stale prezentują wykresy dotyczące bezpieczeństwa, tworzą zasady oraz organizują seminaria na temat ryzyka, lecz nie biorą pod uwagę kluczowego czynnika mającego wpływ na bezpieczeństwo, czyli ludzkich zachowań. Artykuł ten koncentruje się na czynnikach ludzkich, biorąc pod uwagę określone charakterystyki sposobu myślenia, elementy organizacyjne oraz wzory zachowań.

Przeczytaj więcej

Rutyna: cichy zabójca

Aby walczyć ze zbytnią pewnością siebie, należy podjąć próbę zrozumienia kontekstu danego zadania w odniesieniu do ryzyka i zagrożeń. Zbytniej pewności siebie nigdy nie można ignorować, a w szczególności nie można się jej poddawać – należy kultywować pozytywne zachowania i umiejętności, a także stale informować zespoły o tym, jak zbytnia pewność siebie może mieć negatywny wpływ na proces podejmowania dobrych decyzji.

Przeczytaj więcej

Złamanie kodu do ludzkich błędów

Tytuł tego artykułu został zainspirowany rozmową Dyrektora ds. Szkoleń i Rozwoju dużej firmy budowlanej z Larrym Wilsonem, Dyrektorem ds. Wizji SafeStart: „Larry” zauważył wtedy dyrektor „udało Ci się złamać kod do ludzkich błędów”.

Przeczytaj więcej