Lepsza jakość i wydajność operacyjna

Czynnik ludzki odgrywa rolę w każdym podejmowanym przez nas działaniu. Dlatego właśnie techniki ograniczania liczby błędów krytycznych w celu zapobiegania urazom stanowią tak istotny element procesu zwiększania wydajności pracy oraz ograniczania nieobecności pracowników, przestojów, skarg i ilości odpadów.

Od bezpieczeństwa poprzez jakość do wydajności operacyjnej

SafeStart International, proces szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa nr 1 na świecie, programy szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa, gracz globalny, zwiększanie jakości, poprawa wydajności operacyjnej, ograniczenie liczby urazów, wprowadzanie pozytywnych zmian w kulturze, zwiększanie zaangażowania pracowników, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 24/7, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom
Firma SafeStart nauczyła już ponad 3 miliony osób, jak być bezpiecznym i wprowadzać pozytywne zmiany w świecie, który stale pędzi naprzód. (Obraz: © SafeStart)

Kiedy niestrudzenie staraliśmy się stworzyć najlepszy program szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa na świecie, który miał na celu zapobieżenie większej liczbie wypadków i zgonów niż jakikolwiek inny program w historii, szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nasi klienci wykorzystywali koncepcje SafeStart na różne, często oryginalne, sposoby – osoby pracujące na wszystkich szczeblach włączały nasze pomysły i metody do scenariuszy produkcyjnych, a także do sytuacji związanych z kontrolą jakości i obsługą klienta.

Po co? Odpowiedź jest prosta – aby osiągnąć wyniki. Okazało się bowiem, że metodologia SafeStart ma pozytywny wpływ na wydajność w szerszym kontekście oraz znacznie zwiększa konkurencyjność.

Więcej niż bezpieczeństwo

Firmy, które wdrażają program SafeStart zgłaszają znacznie obniżenie czasu nieplanowanych przestojów (ponad 70%), kosztów na tonę produktu (ponad 53%) oraz ogromny spadek liczby skarg/reklamacji składanych przez klientów (48%). Wyniki te zainspirowały nas do opracowania trzyelementowego programu szkoleniowego „SafeStart Performance”, który pomaga organizacjom stosować kluczowe koncepcje i techniki obniżania liczby błędów krytycznych w każdej sytuacji. Program ten można stosować na każdym szczeblu, od zarządu po zaplecze, w każdej sytuacji, w której człowiek może ucierpieć z powodu zmęczenia, frustracji, pośpiechu lub rutyny.

Więcej informacji na temat dotychczasowych osiągnięć i możliwości proponowanych w ramach programu SafeStart można uzyskać z poniższych referencji lub analiz konkretnych przypadku: