Zaangażowanie pracowników

W świecie, gdzie dożywotnie zatrudnienie w jednej firmie jest pojęciem praktycznie nieznanym, lojalność pracowników nie jest już rzeczą oczywistą. Dlatego zapewnienie zaangażowania pracowników stanowi jedno z największych wyzwań pracodawców w XXI wieku. Problemu tego nie da się rozwiązać oferując wyłącznie wysokie wynagrodzenia.

Program SafeStart autentycznie angażuje pracowników. Został on entuzjastycznie przyjęty na całym świecie, ponieważ niezależnie od sektora czy branży, przekazywana wiedza dotyczy każdego pracownika, który może natychmiast wprowadzić w życie nowe pomysły i wykorzystać nowy zestaw praktycznych umiejętności. Taki poziom zaangażowania w bezpieczeństwo może mieć pozytywny wpływ na całą kulturę pracy.

Merytoryczne rozmowy o bezpieczeństwie

Każdy przełożony wie, że rozpoczęcie rozmowy na temat potencjalnie ryzykownych zachowań może być dużym wyzwaniem – bez szerszego, bezstronnego kontekstu rozmowa ta może szybko stać się negatywna i bezproduktywna. Praktyczne zastosowanie programu SafeStart  „Oceń swój stan” (Rate Your State), powoduje przełożenie wiedzy nabytej podczas szkoleń SafeStart na nowe nawyki i umiejętności, zapewniając równocześnie prostą i skuteczną metodę doskonalenia komunikacji i pielęgnowania zaangażowania w każdym zespole, co z kolei zapewnia długoterminowy efekt programu SafeStart.

Skuteczność działania

Wpływ odpowiednio zaangażowanych pracowników na program bezpieczeństwa może uwidaczniać się na różne sposoby, np. poprzez skuteczniejsze zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz większe prawdopodobieństwo interwencji ze strony współpracowników lub przełożonych itd. Dodatkowo nasi klienci zwykle informują o spadku średniej liczby urazów na pracownika o połowę, mniejszych opóźnieniach produkcji, zmniejszeniu strat oraz znacznym zwiększeniu poziomu jakości i wydajności.

Świadomość ryzyka

Kiedy pracownicy zbudują swoją świadomość ryzyka, zaczynają stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa. Transformacja ta zaczyna się od pozornie błahych spraw, np. jeden pracownik przypomina innemu o zachowaniu trzech punktów kontaktu z drabiną lub o konieczności stosowania środków ochrony osobistej.

Program bezpieczeństwa SafeStart obejmuje szkolenia zwiększające świadomość bezpieczeństwa w sposób, dzięki któremu pracownicy stale obserwują swe otoczenie. Taka czujność podczas pracy pozwala im także rozpoznawać niebezpieczne stany, tj. frustrację lub pośpiech, które mogą skutkować niebezpieczną sytuacją.

Więcej informacji na temat zaangażowania

Poniższy 2-minutowy film (w języku angielskim) pokazuje wyzwania związane z zaangażowaniem pracowników: