Wdrożenie programu SafeStart

Opis programu SafeStart

Całkiem rozsądnym wydaje się stwierdzenie, że skupienie umysłu i wzroku na wykonywanym zadaniu jest bardzo ważne – niezależnie od tego, czy zadanie to polega na naprawie silnika, uderzeniu piłki golfowej czy zjechaniu ze zbocza góry na rowerze. Dlaczego więc należy szkolić pracowników w zakresie czegoś, co wydaje się tak oczywiste?

Odpowiedź na to pytanie kryje się w typowym związku pomiędzy błędem i urazem. Aby obniżyć liczbę urazów pracowników w firmie, musimy zrobić coś więcej niż tylko powtarzać „Ostrożnie!” lub „Skup się, proszę!”. Ludzie potrzebują narzędzi, które nauczą ich zachować czujność oraz unikać zagrożeń, niezależnie od okoliczności.

Twórca programu SafeStart, Larry Wilson, doskonale rozumie tę potrzebę po przeprowadzeniu rozmów z około 40.000 pracowników, z wielu branż i zawodów. Na podstawie tych doświadczeń doszedł on do wniosku, że prawie wszystkie urazy wynikają, w całości lub częściowo, z działań podejmowanych przez daną osobę.

 

trzy źródła urazów, własne, innych osób, urządzenia, własne działania, zachowanie innej osoby, coś nieoczekiwanego, ograniczenie liczby urazów, świadomość bezpieczeństwa, dymki, trzy obszary, procent, statystyki urazów, sposoby zapobiegania urazom, nowe spojrzenie na bezpieczeństwo, zwiększać bezpieczeństwo pracy, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom
Pora spojrzeć na bezpieczeństwo z nowej perspektywy – przeprowadzona przez Electrolab Limited ankieta dotycząca błędów powodujących urazy wykazała, że znaczna większość obrażeń odnoszonych przez ludzi wynika z ich własnych działań. (Obraz: © SafeStart)

Dodatkowo Larry Wilson odkrył, że prawie wszystkie z tych błędów skutkujących urazami, wynikają z czterech stanów psychicznych i fizycznych pracownika (pośpiech, frustracja, zmęczenie oraz zbytnia pewność siebie), które powodują popełnianie czterech błędów krytycznych (wzrok nieskupiony na zadaniu, umysł nieskupiony na zadaniu, znalezienie się w strefie zagrożenia oraz utrata równowagi, przyczepności lub chwytu).

stan - błąd, wzorzec, strzałki, piramida, zagrożenia, zagrożenia wynikające z błędu krytycznego, pośpiech, zmęczenie, frustracja, rutyna, wzrok nieskupiony na zadaniu, umysł nieskupiony na zadaniu, obserwacja otoczenia, równowaga, trakcja, przyczepność, przypadkowe błędy, liczba wypadków, ryzyko urazu, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy, przegląd programu, nowe spojrzenie na bezpieczeństwo, zwiększanie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwo 24/7, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom
Wzorzec „stan – błąd”: ten prosty schemat pokazuje przyczyny powstawania niezamierzonych urazów. (Obraz: © SafeStart)

Zwiększanie świadomości na temat związku pomiędzy stanem pracownika i popełnianymi błędami przy jednoczesnym wykorzystaniu programu SafeStart do minimalizacji liczby takich błędów skutkuje tym, że każdy, w dowolnej sytuacji, może znacząco obniżyć ryzyko urazu.

Po 15 latach szkoleń, konsultacji i badań, w 1998 roku, Larry Wilson stworzył program SafeStart. To kompleksowe podejście obejmuje zaawansowany program szkoleń z zakresu świadomości bezpieczeństwa, który został stworzony z myślą o zapobieganiu urazom we wszelkiego rodzaju sytuacjach, które mogą nastąpić w pracy, w domu i na drodze.

SafeStart, stany krytyczne, błędy krytyczne, pośpiech, zmęczenie, frustracja, rutyna, wzrok nieskupiony na zadaniu, umysł nieskupiony na zadaniu, obserwacja otoczenia, brak równowagi, przyczepność, ryzyko urazu, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom
Karta „Oceń swój stan”. (Obraz: © SafeStart)

Główną misją SafeStart jest pomoc ludziom w eliminacji niezamierzonych błędów. Zamiast skupiania się na zbiorach zasad, procedurach SOP, środkach ochrony osobistej i określonych zagrożeniach, nasze podejście koncentruje się na stanie umysłu osoby podejmującej dane działanie oraz sposobach wykorzystania tej wiedzy do ciągłego pamiętania o obecności zagrożeń oraz do ich obserwacji. SafeStart zapewnia niedostępny do tej pory zestaw umiejętności, które umożliwiają ciągłe zachowanie bezpieczeństwa własnego i osób znajdujących się w pobliżu.

 

Jak działa program SafeStart

Praktyczne metody zawarte w programie SafeStart umożliwiają unikanie urazów, które do tej pory były traktowane jako nieuniknione, czyli tych, za które odpowiedzialny jest czynnik ludzki. Aby zapewnić pełny oczekiwany efekt programu, jest on wdrażany w perspektywie kilkuletniej, co zapewnia jego poprawne wprowadzenie i skuteczność praktyczną.

Materiały dotyczące programu SafeStart opracowane zostały w ponad 30 językach i zostały wprowadzone do użycia w ponad 60 krajach: Ponad 3000 firm na świecie korzysta obecnie z niepodważalnych zalet tego przełomowego programu bezpieczeństwa.