Odpowiedzialność społeczna

SafeStart wierzy w pracę na rzecz lokalnych społeczności. Nie jest to tylko pusty slogan. Oprócz organizacji i udziału w globalnych wydarzeniach i konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa, współpracujemy z organizacjami non-profit, zapewniamy wsparcie dla imprez rodzinnych oraz pokazujemy uczestnikom naszych kursów, jak uczyć inne osoby bezpiecznych zachowań.  Wysiłki te wynikają z naszej wiary w to, że każdy może być bezpieczny, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a pomaganie innym to wyraz naszego przekonania, że nie są to tylko puste słowa.

Nasza pasja to bezpieczeństwo – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Oczywiście naszym celem jest pomaganie firmom w tworzeniu i utrzymywaniu jak najbardziej bezpiecznego otoczenia pracy. Nasza wizja wychodzi jednak poza miejsce pracy – propagujemy naszą wiedzę i techniki w zakresie bezpieczeństwa w jak najszerszym zakresie, aby każdego dnia zmniejszać liczbę niepotrzebnych wypadków.

Program SafeStart powstał w Kanadzie i do dziś przyczynił się do poprawy jakości życia i procesów w ponad 3000 organizacji działających w ponad 60 krajach.

Więcej niż bezpieczeństwo w miejscu pracy

Fundamentalnie rozsądna natura koncepcji objętych programem SafeStart sprawia, że mamy niepowtarzalną szansę przekazywać uniwersalne umiejętności w zakresie bezpieczeństwa.  Zyskują na tym osoby należące do różnych środowisk, które następnie przekazują te umiejętności innym, dbając o to, by ich życie było tak samo bezpieczne. Poniżej opisujemy kilka inicjatyw pokazujących odpowiedzialność społeczną firmy SafeStart.

Dni rodzinne

SafeStart współpracuje z organizacjami na całym świecie przy organizacji dni rodzinnych, podczas których prezentujemy kluczowe koncepcje oraz rozwijamy świadomość bezpieczeństwa, wykorzystując do tego różne interesujące i zabawne działania.

Edukacja społeczna w SafeStart

Młodzi ludzie są najbardziej otwarci na nowe pomysły, a szkolenia w zakresie bezpieczeństwa mogą mieć wpływ na całe ich życie, co sprawia, że wykorzystujemy tę okazję, pokazując dzieciom, jak zachować bezpieczeństwo w klasie, na placu zabaw lub w innych miejscach.

SafeStart często współpracuje z wychowawcami w celu szkolenia uczniów w zakresie ich osobistego bezpieczeństwa. Zrozumiałe dla dzieci i interesujące filmy zapewniają ich zaangażowanie!

Często też współpracujemy z organizacjami non-profit, które specjalizują się w udzielaniu pomocy dzieciom.

Współpraca z klientem

Częścią etosu naszej firmy jest pomaganie firmom przy wdrażaniu projektów skierowanych do społeczności lokalnych.

Nasza praca w Surinamie

Nasz projekt w Surinamie jest dla nas szczególnie ważny, co pokazuje poniższy film. Obejmuje on kilkuletnią współpracę z firmą Kosmos Energy oraz państwowymi organami władzy odpowiadającymi za edukację. Projekt ten rozpoczął się od 3-dniowego szkolenia dla nauczycieli ze szkól technicznych oraz przedstawicieli rządu, czego celem było zapewnienie ich zaangażowania i zrównoważonego rozwoju.  Następnie w programie SafeStart wzięły udział tysiące uczniów szkól technicznych.

Kosmos & SafeStart Promote Safety in Suriname

Stale dążymy do wdrażania takich pionierskich projektów wywierających duży wpływ na społeczności, szczególnie w krajach rozwijających się.

Dzięki SafeStart życie wielu dzieci na całym świecie stało się bezpieczniejsze – zależy nam na tym, aby przekazały one nabytą wiedzę dalej.

Lokalna społeczność jest najlepszym punktem wyjścia, a my zawsze służymy pomocą!