O firmie

Znany na całym świecie z sukcesów w zakresie ograniczania liczby wypadków i doskonale sprawdzony w praktyce program opracowany przez SafeStart International wyposażył miliony pracowników na całym świecie w narzędzia niezbędne do znacznego zwiększenia poziomu ich bezpieczeństwa i wydajności w pracy.

Krótko mówiąc, program SafeStart umożliwia rozwój zaawansowanych umiejętności i technik, które ograniczają prawdopodobieństwo popełnienia krytycznego błędu, mogącego skutkować urazem. SafeStart dokonuje transformacji kultury bezpieczeństwa, zapewniając większa świadomość, przejęcie odpowiedzialności oraz zaangażowanie jednostek, niezależnie od pełnionych przez nie ról, w dbanie o bezpieczeństwo w organizacji.

Jesteśmy firmą szkoleniową, która wspiera przedsiębiorstwa w dążeniu do doskonałości organizacyjnej. Jesteśmy także liderem w dziedzinie edukacji, który dba o bezpieczeństwo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Naszym celem jest zapewnienie zrozumienia, że osobista świadomość jest kluczem do bezpieczeństwa pracy.

Informacje na temat SafeStart

SafeStart, stany krytyczne, błędy krytyczne, pośpiech, zmęczenie, frustracja, rutyna, wzrok nieskupiony na zadaniu, umysł nieskupiony na zadaniu, obserwacja otoczenia, brak równowagi, trakcji, przyczepności, ryzyko urazu, świadomość bezpieczeństwa, o SafeStart, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom
Codziennie każdy z nas doświadcza takich stanów fizyczno-emocjonalnych jak pośpiech, frustracja, zmęczenie i rutyna. Mogą one być przyczyną krytycznych błędów. (Obraz: © SafeStart)

Najczęstszym powodem wypadków są wciąż ludzkie błędy. Oznacza to, że ryzyko dotyczy każdego z nas, niezależnie od czasu i miejsca. Dlatego właśnie SafeStart skupia się na osobistym aspekcie dbałości o bezpieczeństwo. Jako punkt wyjścia, określa przy tym cztery podstawowe stany:

  • Pośpiech
  • Frustracja
  • Zmęczenie
  • Rutyna

Wszyscy dobrze je znamy i wiemy, że mogą one skutkować krytycznymi błędami:

  • Wzrok nieskupiony na zadaniu
  • Umysł nieskupiony na zadaniu
  • Nienależyta obserwacja otoczenia – przebywanie w niebezpiecznej strefie („na linii strzału”) lub wchodzenie w nią
  • Utrata równowagi, trakcji, przyczepności

Niestety większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w danym momencie ich umysł lub ciało są w jednym z tych stanów, co nie zmienia faktu, że często nam się to zdarza. Łatwo sobie wyobrazić, że na przykład osoba spóźniona na spotkanie z większym prawdopodobieństwem przekroczy ograniczenie prędkości. Osoba sfrustrowana z łatwością się dekoncentruje lub odpłynie myślami. Zmęczenie również może z łatwością spowodować zagrożenie, a rutynowe wykonywanie tej samej czynności tysiące razy zwiększa ryzyko, np. upadku lub potknięcia.

SafeStart uczy, jak rozpoznawać te stany oraz wyjaśnia, jak mogą one prowadzić do powstawania krytycznych błędów lub je bezpośrednio powodować

Podsumowując, wprowadzamy proste, osobiste i praktyczne techniki pomagające eliminować wzorce typu stan-błąd, które są źródłem urazu, ograniczając w ten sposób prawdopodobieństwo popełnienia błędu krytycznego.

Nasze wyniki

W ciągu ostatnich 20 lat trzy miliony ludzi zatrudnionych w ponad 3000 firm w ponad 60 krajach świata zostało przeszkolonych w zakresie technik SafeStart.

Oprócz zwiększenia świadomości istnienia problemów w zakresie bezpieczeństwa, organizacje przeszkolone w zakresie programu SafeStart zgłaszają także poprawę wydajności organizacyjnej oraz stworzenie nowej kultury korporacyjnej, która jest bardziej bezpieczna, a prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest w niej niższe.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SafeStart, prosimy wypełnić poniższy formularz.

W sekcji „Zasoby” publikujemy także artykułynewslettery i broszury dotyczące SafeStart i czynnika ludzkiego.

 

 

Bezpłatna prezentacja online

Aby zapisać się na bezpłatną prezentację online, należy wypełnić ten formularz:

 

  • Więcej informacji na ten temat podano w naszej polityce prywatnośc.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.