Filozofia i wartości

W SafeStart uważamy, że szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i doskonalenia pracy powinno być jak najbardziej interesujące, ekscytujące i praktyczne. Osiągamy to, działając zgodnie z przekonaniem, że świadomość jednostki skutkuje większym bezpieczeństwem pracy, a także znacznie zwiększa jej wydajność.

SafeStart – ludzka strona bezpieczeństwa pracy

Wyższa świadomość powoduje spadek liczby urazów – ta zależność stanowi sprawdzony fundament programu SafeStart. SafeStart nie odrzuca istniejącej wiedzy, lecz zwiększa świadomość bezpieczeństwa, ucząc praktycznych umiejętności wykorzystywanych przez pracowników w każdej branży do wychwytywania pojawiającego się ryzyka, w dowolnym miejscu i czasie.

SafeStart wyposaża osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem w sprawdzone strategie zapewniające zaangażowanie pracowników w zachowanie bezpieczeństwa. Dzięki uzyskaniu pełnego zrozumienia i określeniu celów, kultura bezpieczeństwa znacznie się wzmacnia i z pewnością przetrwa próbę czasu.

Prezentując przekonujące argumenty i interesujące pomysły, SafeStart zapewnia uwagę pracowników oraz ich stałe zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa.

Mniej urazów. Lepsza wydajność.

Po zakończeniu szkolenia SafeStart firmy ograniczają liczbę urazów średnio o połowę.  Poprawie ulegają także takie elementy jak zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz skuteczność komunikacji wśród pracowników, niezależnie od ich roli.

Firmy, które wdrożyły program SafeStart odnotowują spadek liczby opóźnień produkcyjnych oraz ilości odpadów, a także zmniejszenie liczby powtarzających się wypadków, np. urazów pleców, poślizgnięć, potknięć i upadków.  Na bieżąco rozmawiamy z pracownikami wykonującymi niebezpieczne zawody, którzy uniknęli urazów, dzięki czemu dokładnie rozumiemy krytyczną rolę każdej z osób w zakresie zachowywania bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy jest to w pracy, w samochodzie czy innym miejscu. Opracowane przez nas metody mają na celu optymalizację indywidualnej świadomości.

Tutaj zamieściliśmy analizy konkretnych przypadków (w języku angielskim), które ukazują wprowadzane przez nas zmiany: