Zrównoważone programy SafeStart

SafeStart to nie „tylko” program szkoleniowy.  Aby zapewnić zmiany w zachowaniu oraz utrzymać je przez długi czas, organizacje muszą wykorzystać podstawy stworzone podczas podstawowej fazy szkolenia poprzez integrację SafeStart z innymi obszarami istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz szerszymi inicjatywami biznesowymi, np. związanymi z jakością, wydajnością i obsługą klienta. Dzięki temu wpływ na ogólną kulturę i działania będzie odczuwalny oraz długotrwały.

Zaawansowane moduły SafeStart – decyzje krytyczne

Dostępnych jest sześć modułów rozszerzonych zastosowań zaprojektowanych w celu wzmocnienia wpływu szkolenia wstępnego SafeStart oraz przedstawienia dodatkowych zastosowań koncepcji SafeStart. W powiązaniu z odpowiednim planem szkoleń moduły te mogą zapewnić utrzymanie programu SafeStart nawet przez kolejne pięć lat. Pierwszy z nich należy wdrożyć po 3-6 miesiącach od zakończenia modułów podstawowych.

Każdy moduł rozszerzonych zastosowań trwa od 1 do 1,5 godziny i stanowi formę podsumowania i kontynuacji działania w ramach programu SafeStart, stosowaną corocznie lub co 2 lata. Jego zadaniem jest nie tylko ponowny przegląd i weryfikacja koncepcji SafeStart, lecz także zaprezentowanie bardziej zaawansowanych pomysłów oraz metod dalszego rozwoju umiejętności pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Przykładowo możemy skupić się na tym, jak pospiech, zmęczenie, frustracja lub rutyna mogą wpływać na proces podejmowania decyzji i generować wiele potencjalnie ryzykownych sytuacji.

Wdrożenie modułów rozszerzonych zastosowań daje możliwość jeszcze lepszego wykorzystania programu SafeStart. Nowe koncepcje stanowią źródło inspiracji i przemyśleń dalej wzmacniających fundamenty powstałe podczas wstępnego szkolenia.

SafeStart for Performance

Czynnik ludzki ma wpływ na wszystkie aspekty naszego życia, nie tylko na bezpieczeństwo.

Program „SafeStart for Performance” został opracowany jako wsparcie w wykorzystaniu technik SafeStart do ograniczenia liczby codziennych błędów skutkujących utratą czasu i pieniędzy, a także bezcelowością wysiłków, zarówno w pracy jak i poza nią.

Mniejsza liczba błędów wynika ze zwiększenia świadomości sytuacyjnej pracowników. Program „SafeStart zwiększa wydajność” proponuje możliwe do natychmiastowego zastosowania techniki, które neutralizują kosztowne zdarzenia i ograniczają bezproduktywne wysiłki.  Dzięki wdrożeniu strategii mających na celu zmniejszenie liczby błędów nasz kurs zapewnia firmom wypróbowane metody zwiększania koncentracji oraz podnoszenia poziomów wydajności.

Ponieważ błędy mogą mieć negatywny wpływ na każde działanie, stanowisko i dział, strategie SafeStart Performance dają firmom znacznie więcej:

 • Poprawa jakości
 • Zwiększenie wydajności
 • Ograniczenie strat
 • Ograniczenie ilości odpadów
 • Ograniczenie opóźnień
 • Lepsze zadowolenie klienta
 • Lepsza samoświadomość (i uwaga) pracowników.

SafeStart Personal Ergonomics

Program SafeStart Personal Ergonomics zajmuje się niewłaściwymi przyzwyczajeniami i błędami ludzkimi, skutecznie rozwiązując problemy związane z ergonomią. Program łączy w sobie tradycyjne podejście do kwestii tego, jakie pozycje przyjmuje pracownik, z analizą ich wpływu na bezpieczeństwo osobiste, umożliwiając rozpoznanie oznak powtarzających się obciążeń i nadmiernego wysiłku zanim dojdzie do urazu.

Szkolenie to rozpoczyna się od interesującej prezentacji najważniejszych strategii ergonomicznych, dotyczących:

 • Postury i przyjmowanych pozycji
 • Rozciągnięć niepowodujących urazów
 • Ćwiczeń zapobiegających urazom
 • Taktyk w zakresie odpoczynku i wzmacniania ciała
 • Metod podnoszenia przedmiotów
 • Zrozumienia funkcji poznawczych
 • Stałego dbania o ergonomię

Program SafeStart Personal Ergonomics dotyczy całego ciała, lecz skupia się głównie na tych jego częściach, które najczęściej doznają urazów, tzn. na ramionach i dolnej części pleców. Jest sprawdzony i zwiększa świadomość pracowników i proponuje wiele technik i metod umożliwiających wybór bezpiecznego i ergonomicznego działania w odpowiednim momencie.

Nadwyrężenie mięśni i kości, a także przeciążenie organizmu są często skutkiem nieprawidłowej pozycji ciała. Kurs ten zapewnia pracownikom świadomość i umiejętności wymagane do utrzymania zdrowej pozycji ciała także w życiu osobistym, co ma pozytywny wpływ na ich samopoczucie w miejscu pracy.

Program SafeStart Personal Ergonomics wykorzystuje te same koncepcje i techniki co SafeStart, zapewniając właściwe zrozumienie problemów – podczas każdej sesji szkoleniowej wzrasta poziom wiedzy uczetników na temat bezpieczeństwa, bezpiecznych zachowań i technik pracy.

Dodatkowo kurs ten łączy w sobie elementy „Oceń swój stan” oraz SafeTrack, umożliwiając przełożonym skuteczną obserwację i interwencje. Sprawdzone idee SafeStart w połączeniu ze wspólną terminologią dotyczącą bezpieczeństwa zwiększają zaangażowanie i upraszczają wdrożenie.

SafeTrack

Programy SafeStart i SafeTrack łączą się ze sobą, zapewniając dynamiczne podejście, które zwiększa poziom bezpieczeństwa w pracy dzięki temu, że można je z łatwością zintegrować z istniejącymi programami zarządzania bezpieczeństwem.

SafeStart uczy pracowników, jak zachować bezpieczeństwo własne i chronić innych przed urazami. Czym zatem jest program SafeTrack?

Już od ponad 40 lat organizacje wykorzystują w swym podejściu do zarządzania bezpieczeństwem obserwację zachowań i analizę informacji zwrotnych.  W rezultacie na całym świecie nastąpił spadek liczby urazów podczas pracy. Powodzenie tego sprawdzone podejścia zwykle wynika z pełnego zaangażowania organizacji oraz odpowiedniego wyszkolenia obserwatorów, posiadających wymagane umiejętności. SafeTrack uzupełnia je o wartościowe przemyślenia i dyskusje, stanowiąc źródło przydatnych spostrzeżeń i informacji zwrotnej, co powoduje zmniejszenie liczby błędów skutkujących urazami oraz zwiększenie świadomości bezpieczeństwa na poziomie jednostki.

Zadaniem tego kursu jest głównie nauczenie uczestników, jak obserwować sytuację i przekazywać pozytywną informację zwrotną współpracownikom. SafeTrack pokazuje także jak można pozytywnie zmieniać ryzykowne zachowania wykryte w trakcie obserwacji. Jeśli chodzi o pożądane bezpieczne zachowania (np. zajmowanie miejsca umożliwiającego odpowiednią obserwację otoczenia, skupienie wzroku na zadaniu i utrzymanie równowagi, trakcji lub przyczepności), przekazanie pozytywnej informacji zwrotnej nie jest możliwe, jeśli dane zachowanie nie zostanie zauważone przez obserwatora lub zarejestrowane. (Uznanie dla umiejętności kierowcy prowadzącego pojazd z szerokim ładunkiem nie odniesie skutku, jeśli osoba je wyrażająca w rzeczywistości nie widziała jego manewrów.)

SafeStart pokazuje także, jak stosować odpowiednie techniki zapisu obserwacji, co ułatwia monitorowanie analiz i wdrażanie ogólnych zmian.

Wizyta podsumowująca i ocena zakładu

Stworzenie zrównoważonego programu jest bardzo ważne, zarówno w kontekście maksymalnego zwrotu z inwestycji, jak i – co jeszcze bardziej istotne – zapewnienia długoterminowego obniżenia liczby urazów. Po zakończeniu pięciu wyjściowych modułów programu SafeStart, na terenie zakładu odbywa się wizyta podsumowująca, mająca na celu zapewnienie utrzymania odpowiedniego kierunku procesu oraz zapewnienia jego powodzenia w dłuższej perspektywie.

Podczas takiej wizyty starsi konsultanci SafeStart prowadzą rozmowy z pracownikami, trenerami wewnętrznymi, członkami Komitetu Sterującego oraz kadrą zarządzającą w celu określenia wpływu i skuteczności wdrożenia. Analizowane są zapisy ze szkoleń i informacja zwrotna od pracowników, a uzyskane dane są zbierane w celu określenia poziomu skuteczności programu w zakresie zrozumienia i zastosowania głównych celów szkoleniowych SafeStart.

Dzięki odniesieniu tych danych do osiągnięć liderów w danej klasie, uzyskujemy ocenę ilościową i jakościową, której wyniki zostaną przekazane klientowi w formie ustnej i w pisemnym raporcie. Konsultant wykorzysta te dane w celu wsparcia klienta w procesie tworzenia planu działania, który zapewni powodzenie w długiej perspektywie czasowej, zrównoważony rozwój oraz wartość dodaną poprzez jeszcze głębszą integrację programu SafeStart w ramach organizacji.