Ograniczenie liczby urazów

Opracowanie skutecznych metod ograniczania liczby wypadków i urazów to wyzwanie, któremu wciąż muszą stawiać czoła organizacje i firmy działające na całym świecie. W dłuższej perspektywie czasowej metody tradycyjne odniosły pożądany skutek i spowodowały znaczące obniżenie liczby urazów. Ma tu jednak zastosowanie „prawo malejących przychodów”, co oznacza, że po pewnym czasie wpływ udoskonaleń zmniejsza się, a wydajność przestaje rosnąć, stabilizując się na danym poziomie.

Ponad 3000 organizacji działających w ponad 60 krajach stwierdziło, że program SafeStart zapewnił potrzebny im od dawna skok naprzód.

Powodzenie programu wynika z prostego i praktycznego zastosowania sprawdzonych narzędzi i technik wywodzących się z neuronauki.

Minimalizacja liczby urazów

Tradycyjne podejście do bezpieczeństwa skupia się na określonym zagrożeniu. Program SafeStart koncentruje się z kolei na stanie umysłu i ciała danej jednostki. Jest to więc podejście ukierunkowane na następujące cztery stany: pośpiech, frustracja, zmęczenie i zbytnia pewność siebie, z których każdy może powodować lub przyczyniać się do popełnienia czterech błędów krytycznych:

 • wzrok nieskupiony na zadaniu;
 • umysł nieskupiony na zadaniu;
 • znalezienie się w strefie zagrożenia
 • utrata równowagi, przyczepności lub chwytu.

Tego typu stany przyczyniające się do popełniania błędów powodują ponad dziewięć na dziesięć urazów w życiu zawodowym i osobistym.

Jednym z głównych celów szkoleń SafeStart jest nauczenie uczestników rozpoznawania tych stanów oraz ukazanie im, w jaki sposób mogą one prowadzić do ryzyka i urazów.

Kiedy pracownicy nauczą się rozpoznawać wzorce typu „stan – błąd”, będą gotowi na techniki oraz umiejętności, które znacznie ograniczą prawdopodobieństwo popełniania błędów skutkujących urazem.

Różnica pomiędzy SafeStart i innymi programami

Celem programu jest zbudowanie takiej postawy „alarmowej”, która utrzymuje odpowiednie zagrożenia zarówno w zasięgu wzroku, jak i w pamięci w miarę rozwoju sytuacji, zwłaszcza w punkcie podwyższonego ryzyka. Procedury, zasady oraz zrozumienie określonego zagrożenia to bardzo ważne czynniki, lecz stan doświadczany przez człowieka znajdującego się w centrum danej sytuacji jest również krytycznym czynnikiem.

Krótko mówiąc, SafeStart zwiększa ogólną świadomość zagrożeń w otoczeniu jednostki oraz zapewnia techniki, dzięki którym automatycznie lepiej zadba ona o swe bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym.

Wiedza na temat obecności zagrożenia nie wystarcza, gdy uwaga narażonej osoby jest rozproszona lub patrzy ona w złą stronę. SafeStart określa okoliczności, w których wystąpienie błędów powodujących urazy jest najbardziej prawdopodobne i buduje umiejętności niezbędne do zapobiegania ich negatywnym skutkom.

Zrównoważone bezpieczeństwo

Plan zrównoważonego rozwoju jest niezbędny do zapewnienia stałego doskonalenia standardów bezpieczeństwa – osiągnięcie tego celu wymaga konsolidacji działań szkoleniowych w celu przekształcenia krótkoterminowego ograniczenia liczby błędów w długoterminową kulturę bezpieczeństwa, która eliminuje ryzykowne błędy. W tym celu na pierwszym szkoleniu przedstawiane są opcje zapewniające zrównoważony rozwój, tj.:

 • moduły zaawansowane umożliwiające zastosowanie koncepcji i technik SafeStart w szerszym kontekście problemów z bezpieczeństwem;
 • moduły umożliwiające zastosowanie SafeStart w innych obszarach podlegających wpływowi błędów ludzkich, np. jakość, wydajność i obsługa klienta;
 • informacje zwrotne i obserwacje dotyczące zachowań;
 • szkolenie kierownictwa i wsparcie dla dialogu pomiędzy współpracownikami;
 • odpowiednio dostosowane szkolenie wprowadzające dla wykonawców i nowych pracowników;
 • integracja z bieżącymi systemami zarządzania bezpieczeństwem;
 • zasoby do tworzenia komunikacji i oznaczeń w zakładzie pracy;
 • w miarę potrzeb bieżące oceny osiągnięć oraz coaching.

Współpracujemy z organizacjami w celu opracowania dwu-, trzy- lub czteroletniego planu gwarantującego zrównoważony rozwój oraz długoterminowe zmiany.

Niniejszy 3-minutowy film (w języku angielskim) pokazuje, jak ważne jest wzięcie pod uwagę „czynnika ludzkiego” przez każdą organizację, która poważnie myśli o osiągnięciu i utrzymaniu zerowego poziomu urazów.

 

Beyond Compliance 2015