Powrót do przeglądu

Rutyna: cichy zabójca

kask, leżący pracownik, nieprzytomny pracownik, opakowanie, podłoga, wypadek przy pracy, kultura bezpieczeństwa, bezpieczne środowisko pracy, obniżenie liczby urazów, bezpieczeństwo 24/7, uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, rutyna, cichy zabójca, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom

Popadanie w zbytnią pewność siebie jest przyczyną wielu problemów, lecz największym z nich jest brak skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu. Niniejszy artykuł pokazuje, jak nasza uwaga może ulec rozproszeniu podczas wykonywania zadań, które wykonywaliśmy już setki razy – przymknięcie oczu na kilka sekund podczas jazdy samochodem lub chwilowe rozproszenie uwagi podczas pracy może być przyczyną bardzo poważnego wypadku.

Zbytnia pewność siebie może być przyczyną podejmowania nieoczekiwanych działań, które mogą skutkować urazem. Nieoczekiwanym źródłem zagrożenia mogą być indywidualne działania jednostki, działania innych osób lub awarie sprzętu. Kiedy popadniemy w zbytnią pewność siebie, wszystkie z tych sytuacji mogą skutkować urazami, którym moglibyśmy w innym przypadku zapobiec.

Szczegółowe informacje na temat treści artykułu „Zbytnia pewność siebie: cichy zabójca”

  • Autor: Larry Wilson
  • Format: Plik PDF
  • Liczba stron: 4
  • Wielkość pliku 520 KB
  • Język: angielski