Powrót do przeglądu

Czynnik ludzki

przerwa, człowiek, przerwa na kawę, uśmiech, śmiech, współpracownicy, rozmowa, współpracownicy, kaski, zróżnicowanie, pracownica, pracownik, dane, arkusze, uśmiechy, bezpieczne środowisko pracy, czynnik ludzki, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom

Można dbać o bezpieczeństwo i mówić każdemu, żeby był ostrożny i uważny (co oczywiście jest pozytywnym działaniem). Inną sprawą natomiast jest postępowanie zgodnie z tymi zasadami oraz działanie, jako wzór do naśladowania w zakresie kultury bezpieczeństwa w firmie.

Innymi słowy – nie wystarczy jedynie przekazywanie komunikatów, lecz należy samodzielnie podjąć odpowiednie działania!

Oczywiście eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i kierownicy znają potencjalny wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo, lecz mają również trudność w dotarciu do istoty tej kwestii. Niniejszy artykuł zajmuje się tym problemem w dziedzinie BHP, zadając w tym celu ważne pytanie, tzn. „Jak naprawdę traktujemy czynnik ludzki w sferze bezpieczeństwa?”.

Oferuje on także praktyczne rozwiązania, krótki opis informacji uzyskanych ze statystyk dotyczących zdarzeń oraz proste instrukcje pokazujące, jak można w szerszym zakresie brać pod uwagę znaczenie czynnika ludzkiego.

Szczegółowe informacje na temat treści artykułu „Czynnik ludzki”

  • Autor: Larry Wilson
  • Format: Plik PDF
  • Liczba stron: 2
  • Wielkość pliku 200 KB
  • Język: angielski

Artykuł ten jest dostępny na stronach krajowych dla Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch.