Powrót do przeglądu

Kultura bezpieczeństwa a zmiany w organizacji

wyjaśnienie, komunikacja w miejscu pracy, rozmowy pracowników, plany, dokumenty, ubranie robocze, kask, uśmiech, pracownicy, kultura bezpieczeństwa, bezpieczne środowisko pracy, hala fabryczna, zmiana kultury, zmiana organizacyjna, zrównoważona kultura bezpieczeństwa, kultura w różnych zakładach, czynnik ludzki, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom

Każda organizacja, tj. korporacja, posiada własną kulturę. Po przeczytaniu oficjalnych dokumentów można dojść do wniosku, że celem tworzenia kultury korporacyjnej jest stworzenie jej prawie identycznych kopii w każdej jednostce organizacyjnej. W rzeczywistości jednak to założenie jest często błędne, ponieważ kultura w każdej indywidualnej lokalizacji jest inna. Różnice te mogą powodować ból głowy kierownictwa w siedzibie głównej, które musi zapewnić wdrożenie odpowiedniego systemu bezpieczeństwa w każdej jednostce.

Podobnie, organizacje posiadające wiele zakładów odnotowują różne wyniki w obszarze bezpieczeństwa w poszczególnych zakładach. Skąd te różnice? Kultura? Tam, gdzie istnieje proaktywne podejście do bezpieczeństwa, można zaobserwować niższe wskaźniki wypadkowe; w innych przypadkach wskaźnik poważnych obrażeń ciała lub śmiertelności pozostaje wysoki, nawet w perspektywie długoterminowej.

Podczas budowania kultury należy wziąć pod uwagę wiele czynników – od wieku i płci pracowników, poprzez czynniki edukacyjne, geograficzne i regionalne, do setek innych czynników, które zawsze odgrywają pewną rolę. Dlatego tak trudne jest dokładne określenie zestawu tych czynników, które charakteryzują kulturę danej organizacji. Kultura może tworzyć się z prędkością lodowca, może też wydawać się, że proces jej tworzenia stoi w miejscu. Dlatego zmian w kulturze nie da się dokonać natychmiastowo.

Dodatkowo pojęcie bezpieczeństwa obejmuje wiele różnych rodzajów kultur – każdy pracownik i zakład ma własną kulturę bezpieczeństwa, do tego siedziby główne mają swoją, co często powoduje kolizje trzech różnych podejść.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, liderzy w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem mają sprawdzone rozwiązanie w zakresie transformacji kultury: tworzenie klimatu w pracy, który nie lekceważy bezpieczeństwa, a nie próba wprowadzenia nowej kultury.

W przeciwieństwie do kultury, atmosfera w organizacji może ulec zmianie praktycznie z dnia na dzień. Takie czynniki jak nowe systemy i procedury oraz nowe kierownictwo mogą skutkować natychmiastowymi, pozytywnymi zmianami w atmosferze pracy. Nie osiągniemy tego w przypadku kultury, której ewolucja zajmuje znacznie więcej czasu, wykraczając nawet znacznie poza perspektywę krótkoterminową. Każda osoba chcąca zmienić kulturę firmy musi zając się atmosferą pracy, umożliwiając powstanie nowej kultury w odpowiednim czasie.

W artykule „Kultura bezpieczeństwa a zmiany w organizacji” (Safety Culture and Organisational Change) określono pięć składników każdego procesu zmian w organizacji oraz opisano cztery pułapki, które możemy napotkać na drodze do opracowania nowego podejścia do bezpieczeństwa. Czytelnicy mają do dyspozycji praktyczną i sprawdzoną „mapę”, która doprowadzi ich do znacznego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, w miejscu pracy, w samochodzie lub w domu.

Kultura bezpieczeństwa a zmiany w organizacji: Szczegółowe informacje na temat treści artykułu

  • Autor: Gary A. Higbee
  • Typ pliku: PDF
  • Liczba stron: 6
  • Wielkość pliku 1,9 MB
  • Język: angielski