Powrót do przeglądu

Heineken Brazil

Heineken Brazil, butelki piwa, przywództwo top-down, „zero niebezpiecznych zdarzeń” jest możliwe, zrównoważona kultura bezpieczeństwa, analiza konkretnego przypadku, poprawa bezpieczeństwa pracy, program szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa, analiza konkretnego przypadku, BHP, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom

Firma Heineken, której siedziba główna znajduje się w Amsterdamie, jest drugim największym producentem piwa na świecie. W 2012 roku liczba wypadków w brazylijskim oddziale była już na niskim poziomie, lecz firma wierzyła, że może ją jeszcze bardziej znacząco obniżyć, a cel ten może osiągnąć przy wykorzystaniu programu SafeStart.

SafeStart w Heineken Brazil

Strategia firmy Heineken od samego początku koncentrowała się na zachowaniu pracowników, zachęcając ich do zwracania uwagi na związek pomiędzy stanem ich umysłu i popełnianymi błędami. W wyniku tego, w latach 2012-14, nastąpiło obniżenie liczby wypadków o 85 procent.

Dane na temat publikacji

  • Autor: SafeStart Brazil
  • Typ pliku: PDF
  • Liczba stron: 4
  • Wielkość pliku: 1,4 MB
  • Język: angielski

 

  • Więcej informacji na ten temat podano w naszej polityce prywatnośc.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.