Warunki korzystania i polityka prywatności

Warunki korzystania i polityka prywatności

Poprzez dostęp do dowolnej części witryny internetowej SafeStart użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad i warunków opisanych poniżej.

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za tę witrynę internetową

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych w ramach tej witryny internetowej to:

SafeStart Europe Limited
6 Cedar Crescent, Cedar Park, Newport Rd
Westport, County Mayo, Irlandia

privacy@ssi.safestart.com

Podmiot odpowiedzialny jest osobą fizyczną lub prawną, która indywidualnie lub łącznie z innymi stronami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (imiona i nazwiska, adresy email itd.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwych jedynie po uzyskaniu Państwa zgody. Mogą Państwo także cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem od momentu takiego cofnięcia. Wystarczy do tego przesłanie nieformalnej wiadomości e-mail zawierającej taką prośbę. Dane przetwarzane przed otrzymaniem takiej wiadomości mogą wciąż być przetwarzane zgodnie z prawem.

Zbieranie informacji
Aby przesłać formularz z prośbą o informacje, należy przekazać adres e-mail i inne dane kontaktowe. Przekazane informacje nie będą współdzielone z żadnymi osobami trzecimi. Przekazując swoje dane kontaktowe, wyrażają Państwo jednoznaczną zgodę na to, aby firma SafeStart (SafeStart Europe Limited) mogła kontaktować się z Państwem w zakresie produktów i usług oraz przekazywać ogólne komunikaty, którymi mogą być Państwo bezpośrednio zainteresowani.

Wybór
Kliknięcie linku „Zrezygnuj z subskrypcji” podanego w przesyłanych wiadomościach lub przesłanie odpowiedniej prośby na adres privacy@ssi.safestart.com stanowi rezygnację z otrzymywania naszych komunikatów e-mailowych w przyszłości.

Prawa autorskie i znaki handlowe

Wszystkie materiały umieszczone na niniejszej witrynie są objęte prawami autorskimi należącymi do SafeStart Europe Limited lub zostały reprodukowane po uzyskaniu zgody innych właścicieli praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały udostępnione na tej witrynie internetowej mogą być wykorzystywane i pobierane jedynie do celów osobistych. Żadne materiały nie mogą być kopiowane, modyfikowane, publikowane, rozpowszechniane ani dystrybuowane w żadne inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody SafeStart Europe Limited.

Treści i koncepcje publikowane przez SafeStart nie mogą być wykorzystywane do szkolenia pracodawców bez uprzedniego uzyskania certyfikatu trenera oraz nabycia zestawu materiałów SafeStart dla każdego pracownika. Konsultanci ds. bezpieczeństwa nie mogą szkolić pracowników innych firm, nawet po uzyskaniu certyfikatu trenera.

Bezpieczeństwo

Chociaż żaden system nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa, podejmujemy uzasadnione wysiłki w celu zabezpieczenia przekazanych nam danych za pomocą odpowiedniej technologii szyfrowania oraz zabezpieczeń fizycznych w miejscu instalacji serwera, na którym dane te są przechowywane.

Adresy IP i adresy stron odsyłających

Państwa adres IP może zostać wykorzystany w diagnostyce problemów z serwerem oraz do generowania zbiorczych raportów statystycznych. Możemy wykorzystywać zbiorcze dane odwiedzających do przygotowywania raportów wewnętrznych dotyczących anonimowego ruchu w zakresie rankingów popularności witryny oraz stron odsyłających do naszej witryny.

Pliki dziennika serwera

Dostawca niniejszej witryny internetowej automatycznie zbiera i zapisuje informacje przekazywane automatycznie przez przeglądarki w formie „plików dziennika serwera”. Oto one:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawę przetwarzania danych stanowi Art. 6 (1) (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia zapisów umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy.

Pliki cookie
Nasza strona może wykorzystywać pliki cookie sesji po otwarciu przeglądarki lub, gdy użytkownik jest zalogowany w witrynie. Aby zapewnić wsparcie dla procesu logowania i rejestracji, możemy wykorzystywać pliki cookie w celu rozpoznawania użytkowników powracających na naszą witrynę.

Linki do niezależnych witryn
Niniejsza witryna może oferować linki do niezależnych witryn, które nie nalezą do domeny uk.safestart.com. Firma SafeStart Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności za praktyki związane z prywatnością stosowane przez te witryny, ani także za ich treści.

Prywatność dzieci
Witryna SafeStart jest przeznaczona dla dorosłych i nie będzie świadomie zbierać danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Wszystkich rodziców lub opiekunów prawnych dzieci w wieku poniżej 13 roku życia, które stały się członkami SafeStart.com, prosimy o powiadomienie naszego administratora o podejrzeniu naruszenia zasad.

Prawo właściwe
Niniejsze zasady i warunki są zgodne z prawem Unii Europejskiej i niniejszym wyrażają Państwo zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów irlandzkich.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z serwisu analitycznego Google Analytics. Obsługuje go Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze w celu wykonania analizy wykorzystania niniejszej witryny internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie odnośnie wykorzystania witryny są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane zgodnie z Art. 6 (1) (f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w wykonywaniu analiz zachowań użytkowników w celu optymalizacji swej witryny i reklam.

Każdy użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z rozwiązania Analytics Tracking: w tym celu należy odwiedzić niniejszą stronę wsparcia technicznego Google. Disable Google Analytics

Anonimizacja adresu IP

Niniejsza witryna korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP. Na terenie UE lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA są przesyłane pełne adresy IP i dopiero tam skracane. Google wykorzystuje te informacje w imieniu operatora niniejszej witryny w celu dokonania oceny jej wykorzystania, tworzenia raportów na temat jej działania oraz świadczenia innych usług w zakresie działania witryny i wykorzystania sieci Internet dla tego operatora. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z żadnymi danymi obsługiwanymi przez Google.

Wtyczka do przeglądarki

Wykonanie odpowiednich ustawień przeglądarki może uniemożliwić zapis plików cookie. Jednakże decydujący się na ten krok użytkownik nie może korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny. Po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki do witryny (patrz poniższy link) użytkownik może także uniemożliwić przekazywanie danych wygenerowanych przez pliki cookie, dotyczących wykorzystania witryny (łącznie z adresem IP), do firmy Google, a także ich przetwarzanie przez Google. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Odmowa zgody na zbieranie danych

Kliknięcie poniższego linku uniemożliwia zbieranie danych przez Google Analytics. Spowoduje to wysłanie „pliku cookie rezygnacji”, co potwierdzi zakaz zbierania Państwa danych podczas kolejnych wizyt na witrynie: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników przez Google Analytics można uzyskać w polityce prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Outsourcing przetwarzania danych

Nasza firma podpisała z Google umowę dotyczącą outsourcingu przetwarzania danych oraz, podczas korzystania z Google Analytics, stosuje się do restrykcyjnych wymogów irlandzkich władz zajmujących się ochroną danych.

Zbieranie danych demograficznych przez Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji demograficznych Google Analytics. Umożliwiają one generowanie raportów dotyczących wieku, płci i zainteresowań użytkowników witryny. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach użytkowników oraz danych na temat odwiedzających uzyskanych od stron trzecich. Zbierane w ten sposób dane nie mogą zostać przypisane do konkretnej osoby. Użytkownik może w dowolnym czasie wyłączyć tę funkcję odpowiednio zmieniając ustawienia reklam w na koncie Google lub może uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics w sposób opisany w pkt. „Odmowa zgody na zbieranie danych”.

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniżej umieściliśmy krótki opis działań podejmowanych w stosunku do Państwa danych osobowych podczas wizyty na naszej witrynie. Dane osobowe to wszelkie dane umożliwiające identyfikację określonej osoby. Szczegółowe dane na temat ochrony danych przedstawione zostały w poniższej polityce prywatności.

Zbieranie danych przez naszą witrynę

Kto odpowiada za zbieranie danych w ramach tej witryny?

Dane zbierane w ramach tej witryny są przetwarzane przez jej operatora. Dane teleadresowe operatora podano w sekcji „Informacje prawne”.

Jak zbieramy Państwa dane?

Niektóre dane zbieramy, gdy je nam Państwo przekazują. Mogą być to przykładowo dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę. Są to głownie dane techniczne, np. dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego używanego do odwiedzania strony. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu do witryny.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbieranych w celu zapewnienia odpowiedniego działania witryny. Inne dane mogą zostać użyte do analizy sposobów wykorzystania witryny.

Jakie są Państwa prawa odnośnie swych danych?

W każdym momencie mogą Państwo żądać bezpłatnego przekazania informacji na temat zgromadzonych danych, ich pochodzenia oraz celu ich zbierania. Mają Państwo także  prawo żądać ich korekty, zablokowania oraz usunięcia. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami (dane teleadresowe w sekcji „Informacje prawne”) w celu uzyskania dalszych informacji na temat prywatności i ochrony danych. Mają Państwo oczywiście także prawo do złożenia skargi do kompetentnego organu regulacyjnego.

Analiza i narzędzia stron trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie Państwa zachowanie w Internecie może być poddane analizie statystycznej. Jest ona wykonywana głownie przy użyciu plików cookie i narzędzi analitycznych. Analiza zachowań w Internecie jest zwykle anonimowa, tzn. nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie tych danych. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na taką analizę lub uniemożliwić ją, nie korzystając z pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat podano w poniższej polityce prywatności.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na taką analizę. Poniżej opisano, jak skorzystać z tego prawa.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszej witryny bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy je jako dane poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami na temat ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej witryny zbierane są różne dane. Dane osobowe to wszelkie dane umożliwiające identyfikację określonej osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona także, jak to się dzieje i do jakiego celu służy.

Należy pamiętać, że dane przekazywane poprzez Internet (np. w wiadomościach e-mail) mogą ulegać naruszeniu bezpieczeństwa. Kompletna ochrona Państwa danych przed ingerencją osób trzecich nie jest możliwa.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwych jedynie po uzyskaniu Państwa zgody. Mogą Państwo także cofnąć tę zgodę w dowolnym czasie, co nie będzie powodować żadnych przyszłych skutków. Wystarczy do tego przesłanie nieformalnej wiadomości e-mail zawierającej taką prośbę. Dane przetwarzane przed otrzymaniem takiej wiadomości mogą wciąż być przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do składania skarg do kompetentnych organów regulacyjnych

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której naruszenie to dotyczy, może złożyć skargę do kompetentnego organu. Kompetentnym organem w sprawach związanych z przepisami na temat ochrony danych jest urząd ochrony danych w kraju, w którym firma ma siedzibę. Aby złożyć skargę lub uzyskać więcej informacji lub porad, należy skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji pod adresem: www.oic.ie/apply-for-a-review/how-to-apply-for-a-review/.

Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo żądania automatycznego dostarczenia Państwu lub osobie trzeciej danych przetwarzanych przez nas zgodnie z Państwa zgodą lub zgodnie z umową, w standardowym formacie, umożliwiającym odczyt maszynowy. Bezpośrednie przekazanie danych do innej odpowiedzialnej strony może być wykonane jedynie w zakresie dostępnych środków technicznych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza witryna wykorzystuje techniki szyfrowania SSL lub TLS do celów ochrony i zabezpieczenia poufnych treści, np. zapytań przesyłanych do nas jako operatora witryny. Szyfrowane połączenie można rozpoznać w wierszu adresu przeglądarki, gdy oznaczenie „http://” zmienia się na „https://” oraz wyświetlany jest symbol kłódki na pasku adresu.

Po aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane przekazywane do nas nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane płatności w witrynie

W przypadku zawarcia umowy wymagającej przekazania informacji dotyczących płatności (np. numeru konta do polecenia zapłaty), wymagamy udostępnienia tego typu danych w celu przetworzenia płatności.

Transakcje prowadzone za pomocą typowych metod płatności (Visa/Mastercard, polecenie zapłaty) są dokonywane jedynie poprzez szyfrowane połączenia SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać w wierszu adresu przeglądarki, gdy oznaczenie „http://” zmienia się na „https://” oraz wyświetlany jest symbol kłódki na pasku adresu.

Podczas szyfrowanej komunikacji żadne informacje dotyczące płatności nie są dostępne dla stron trzecich.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo do uzyskania, w dowolnym czasie, bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, które obejmują ich pochodzenie, odbiorcę i cel przetwarzania. Mają Państwo także prawo żądać ich korekty, zablokowania oraz usunięcia. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami (dane teleadresowe w sekcji „Informacje prawne”) w celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych.

Brak zgody na wiadomości promocyjne

Niniejszym jednoznacznie zakazujemy wykorzystania danych teleadresowych publikowanych w celu spełnienia przez nasza witrynę obowiązujących wymogów prawnych do przesyłania materiałów promocyjnych lub informacyjnych, które nie zostały przez nas wyraźnie zamówione. Operator witryny zastrzega prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, np. wiadomości typu spam.

3. Zbieranie danych przez naszą witrynę

Pliki cookie

Niektóre z naszych stron wykorzystują pliki cookie. Nie powodują one uszkodzenia komputera, ani nie zawierają wirusów. Sprawiają one, że nasza witryna jest bardziej przyjazna, wydajna i bezpieczna. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w komputerze przez przeglądarkę.

Większość z nich to tzw. „pliki cookie sesyjne”. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do chwili ich usunięcia przez użytkownika. Umożliwiają one rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Można tak skonfigurować przeglądarkę, aby informowała o użyciu plików cookie w określonych przypadkach, umożliwiając ich przyjęcie lub odrzucenie. Przeglądarkę można także tak skonfigurować, aby automatycznie przyjmowała pliki cookie pod określonymi warunkami lub zawsze je odrzucała lub kasowała przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie funkcji przyjmowania plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Pliki cookie wymagane do nawiązania komunikacji elektronicznej lub zapewniania określonych funkcji (np. koszyka na zakupy) są przechowywane zgodnie z Art. 6, pkt. 1(f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanych usług, bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są także inne pliki cookie (np. do analizy zachowania w Internecie), są one osobno objęte niniejszą polityką prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca niniejszej witryny internetowej automatycznie zbiera i zapisuje informacje przekazywane automatycznie przez przeglądarki w formie „plików dziennika serwera”. Oto one:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawę przetwarzania danych stanowi Art. 6, pkt. 1(f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w zapewnianiu zoptymalizowanych usług, bez błędów technicznych. Dlatego wymagane jest przechowywanie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przekazać swe pytania za pomocą formularza kontaktowego, zbieramy wpisane w nim dane, łącznie z danymi teleadresowymi, w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania. Nie przekazujemy nikomu tych informacji bez Państwa zgody.

W związku z powyższym będziemy przetwarzać dane wpisane do formularza po otrzymaniu Państwa zgody, zgodnie z Art. 6, pkt. 1(a) RODO. Mogą Państwo także cofnąć swą zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy do tego przesłanie nieformalnej wiadomości e-mail zawierającej taką prośbę. Dane przetwarzane przed otrzymaniem takiej wiadomości mogą wciąż być przetwarzane zgodnie z prawem.

Przechowujemy dane przekazane na formularzu kontaktowym do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na ich przechowywania lub do momentu, gdy cel, w którym były one przechowywane, nie ma już zastosowania (np. po spełnieniu Państwa prośby). Niniejszy zapis nie ma wpływu na wszelkie obowiązkowe przepisy prawne, szczególnie dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Google reCAPTCHA

W naszych witrynach wykorzystujemy technologię Google reCAPTCHA (dalej określaną jako „reCAPTCHA”). Usługa ta jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Usługa reCAPTCHA wykorzystywana jest do sprawdzania, czy dane wprowadzone w naszej witrynie (np. na formularzu kontaktowym) zostały wpisane przez człowieka czy automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na bazie różnych charakterystyk. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie zaraz po wejściu odwiedzającego do witryny. reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość wizyty lub ruchy myszy). Zbierane w ten sposób dane są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA wykonywane są całkowicie w tle. Odwiedzający nie są o nich informowani.

Podstawę przetwarzania danych stanowi Art. 6, pkt. 1(f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w ochronie witryny przed automatycznym indeksowaniem i spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności firmy Google można uzyskać pod następującymi adresami: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

YouTube

Nasza witryna wykorzystuje wtyczki serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Po odwiedzeniu jednej ze stron wyposażonych we wtyczkę do serwisu YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerem YouTube. Serwer ten jest informowany na temat tego, którą naszą stronę Państwo odwiedzili.

Po zalogowaniu na konto YouTube serwis ten umożliwia powiązanie zachowania w Internecie bezpośrednio z osobistym profilem. Można temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

Serwis YouTube zwiększa atrakcyjność naszej witryny. Stanowi to uzasadniony interes naszej firmy zgodnie z Art. 6, pkt. 1(f) RODO.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można uzyskać z deklaracji ochrony danych YouTube dostępnej pod adresem policies.google.com/privacy?hl=pl.

Vimeo

Nasza witryna wykorzystuje funkcje oferowane przez portal Vimeo. Usługi te są świadczone przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Po odwiedzeniu jednej ze stron wyposażonych we wtyczkę do serwisu Vimeo nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwery te są informowane na temat tego, którą naszą stronę Państwo odwiedzili. Dodatkowo Vimeo otrzymuje Państwa adres IP. To samo ma zastosowanie, gdy nie są Państwo zalogowani do serwisu Vimeo podczas wizyty w naszej witrynie lub nie posiadacie konta Vimeo. Informacje są przekazywane i zapisywane na serwerze Vimeo w USA.

Po zalogowaniu na konto Vimeo serwis ten umożliwia powiązanie zachowania w Internecie bezpośrednio z osobistym profilem. Można temu zapobiec wylogowując się z konta Vimeo.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można uzyskać z polityki prywatności Vimeo dostępnej pod adresem vimeo.com/privacy.

Google Maps

Niniejsza witryna korzysta z serwisu Google Maps poprzez API. Jest on obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z Google Maps wymaga zapisania Państwa adresu IP. Informacje te są zwykle przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Operator tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

Wykorzystanie Google Maps ma na celu zwiększenie atrakcyjności witryny oraz ułatwienia uzyskania lokalizacji miejsc określonych przez nas w witrynie. Stanowi to uzasadniony interes naszej firmy zgodnie z Art. 6, pkt. 1(f) RODO.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można uzyskać, zapoznając się z deklaracją ochrony danych Google dostępną pod adresem policies.google.com/privacy?hl=pl


Kontakt z naszą firmą

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności oraz ogólnych zasad korzystania z witryny należy kierować pod adres:

SafeStart Europe Limited
6 Cedar Crescent, Cedar Park, Newport Rd
Westport
County Mayo F28 FT26
Irlandia

privacy@ssi.safestart.com