Claudia Pruner

Claudia Pruner, Dyrektor Zarządzający, Ameryka Łacińska, SafeStart International, zdjęcie profilowe, portret, czarno-białe, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom
Stanowisko w SafeStartManaging Director – SafeStart International & SafeStart Latin America
Miejscowość / KrajCuritiba / Brazylia

Bezpieczeństwo przede wszystkim, w każdej sytuacji.

 

Stanowisko i główny zakres odpowiedzialności w SafeStart

Claudia Pruner zarządza SafeStart Latin America od 2016 roku, łącząc tam swe ogromne doświadczenie w dziedzinie marketingu i sprzedaży z rolą lidera biznesowego w celu zapewnienia stymulacji wzrostu jednego z najbardziej wszechstronnych biur SafeStart. Jej obiektywne podejście i umiejętność podejmowania trafnych decyzji pomogły jej przy organizacji biur w Brazylii i Meksyku, a także przy zatrudnianiu lokalnych konsultantów w wielu krajach Ameryki Południowej. Z zapałem zajmuje się także administracją, monitorując całą sprzedaż w regionie.

Doświadczenie Claudii

Claudia przez 20 lat pracowała w obszarze marketingu i sprzedaży, a przez ponad 10 lat pełniła funkcję Lidera Biznesowego w międzynarodowej firmie szkoleniowej w Ameryce Łacińskiej. Koncentruje się na wynikach i pracy zespołowej, szczególnie w kontekście różnych kultur i języków.

Claudia kocha SafeStart…

Claudia przez wiele lat pracuje w branży bezpieczeństwa pracy i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i już od ponad 10 lat jest z nami w SafeStart.  Uważa ona, że doświadczenie, które nabyła podczas pracy z naszym ratującym życie programem, jest bezcenne. Skupienie na ludzkiej stronie bezpieczeństwa – w pracy, w domu i na drodze – sprawia, że jej czuje się ona zawodowo spełniona, a jej zaangażowanie stale rośnie.

Wykorzystując swe doświadczenie, w SafeStart głównie pełni rolę:

  • Dyrektora Zarządzającego SafeStart Latin America
  • Doradcy finansowego dla wszystkich regionów
  • Orędownika marketingu i sprzedaży

Wdrażanie programu

Claudia pracuje i utrzymuje kontakt z osobami pochodzącymi z wielu różnych kultur. Z radością angażuje się w pracę zespołu, aby zapewnić, że koncepcje SafeStart są wdrażane w jak największej liczbie firm, co ostatecznie sprawia, że świat z dnia na dzień staje się coraz bardziej bezpieczny.

„Ratujemy życie. Motywujemy także organizacje do inwestowania czasu w inicjatywę „Weź SafeStart do domu”, aby rodziny ich pracowników także były bezpieczne”.

Wykorzystując swe doświadczenie, w SafeStart głównie pełni rolę:

  • Doradcy i coacha zespołów kierowniczych
  • Doradcy finansowego
  • Lidera SafeStart Latin America