Larry Wilson

Larry Wilson, SafeStart, Dyrektor Generalny, autor, menedżer, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy, uniwersalne umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, zdjęcie profilowe, portret, czarno-białe, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom
Stanowisko w SafeStartChief Executive Officer – SafeStart International
Miejscowość / KrajWhistler / Kanada

Bezpieczeństwo to sprawa osobista.

 

Autor z wizją

Larry Wilson to Dyrektor Generalny i twórca SafeStart. Jego unikalna, przyjęta w ponad 60 krajach świata koncepcja bezpieczeństwa dotyczy bezpiecznej kultury pracy, lecz także wszystkich innych obszarów życia zawodowego i prywatnego.

Skąd i dlaczego wziął się SafeStart

Na początku kariery Larry pracował jako konsultant ds. bezpieczeństwa behawioralnego (BBS). W pewnym momencie zdał sobie sprawę, że podejście BBS jest bardzo ograniczone i nie bierze pod uwagę wielu ważnych elementów. W rezultacie stworzył własny program bezpieczeństwa, szczególnie koncentrując się na czynniku ludzkim. Tak powstała unikalna koncepcja SafeStart, którą rozwinął i oficjalnie wprowadził na rynek w 1998 roku.

Cała idea tego programu wywodzi się z lat 80-tych XX wieku, gdy młody jeszcze Larry był odpowiedzialny za pomoc we wdrażaniu programów BBS w firmach klientów jego ówczesnego pracodawcy na terenie Kanady. Szybko odkrył że tradycyjna obserwacja i proces przekazywania informacji zwrotnej pomijają wiele ważnych czynników, ponieważ skupiają się na celowych lub intencjonalnych działaniach. Podejścia te praktycznie nie uwzględniały wpływu błędu ludzkiego. Larry zgłębił temat i określił mechanizmy powodujące urazy w miejscu pracy, a także stworzył całkowicie nową koncepcję bezpieczeństwa, która pozwala każdemu pracownikowi w każdej firmie znacznie zwiększyć jego poziom, a także poprawić wydajność i bezpieczeństwo osobiste, co z kolei przekłada się na znacznie lepszą kulturę bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo na nowym, wyższym poziomie

Od momentu powstania SafeStart Larry Wilson proponuje program, który szkoli pracowników na wszystkich szczeblach organizacji w zakresie umiejętności związanych z bezpieczeństwem. W efekcie firmy otrzymują pomoc w procesie ograniczania liczby urazów, a także zwiększania zaangażowania pracowników. Jednym z czynników sukcesu programu jest sprawa bliska sercu Larry’ego, tzn. każda osoba biorąca udział w kursie otrzymuje także dostęp do materiałów SafeStart opracowanych w sposób umożliwiający przekazywanie umiejętności rodzinom uczestników. Tworząc i prowadząc program SafeStart, Larry’emu udało się połączyć wszystkie kluczowe czynniki tak, by bezpieczeństwo mogło stać się sprawa osobistą.

Jak w zrównoważony sposób zmieniać kulturę bezpieczeństwa

Kiedy na początku swej kariery zawodowej Larry pracował w firmie oferującej programy bezpieczeństwa behawioralnego, miał za zadanie nadzorować ich wdrożenie w firmach działających na terenie Kanady. Podczas rozmów z pracownikami firm zaniepokojonych kwestią bezpieczeństwa, zaczął zadawać pytania, które okazały się bardzo trafne.

Jedno z nich to: „Jaka była najbardziej niebezpieczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś(-aś)?”

Kolejne pytanie to: „Jaki najpoważniejszy uraz odniosłeś(-aś) w całym swoim życiu?”

Łącząc ze sobą doświadczenia uzyskane przy wdrażaniu programów BBS oraz odpowiedzi na te pytania, Larry określił cztery stany emocjonalne i fizyczne oraz cztery rodzaje błędów krytycznych, które pojawiały się w 95 procentach wszystkich przypadkowych urazów. Szybko opracował też odpowiednie rozwiązanie. Motywowany dążeniem do zmiany świata w bardziej bezpieczne miejsce, opracował szeroką gamę materiałów szkoleniowych ułatwiających klientom zrozumienie założeń programów SafeStart i SafeTrack. Opublikował także ponad 35 artykułów i jest współautorem książki pt.: Inside Out Rethinking Traditional Safety Management Paradigms (Po drugiej stronie: zmiana postrzegania tradycyjnych paradygmatów dot. bezpieczeństwa).

Larry Wilson: Niezwykle uzdolniony i wpływowy mówca

Każdy, kto brał udział w jego prezentacji, wie, że Larry czuje się przed publicznością jak przysłowiowa ryba w wodzie. Lubi dzielić się swą wiedzą oraz umiejętnościami. Już od ponad 25 lat prezentuje swoje idee w zakresie BHP, często bierze udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Azji i na Bliskim Wschodzie , a także jest kluczowym prelegentem podczas konferencji organizowanych przez takie organizacje jak NSC (National Safety Council), ASSP (American Society of Safety Professionals) oraz VPPPA (Voluntary Protection Program Participants’ Association) w Ameryce Północnej.

Bezpieczeństwo wynikające z praktycznego doświadczenia

Larry łączy doświadczenie uzyskane podczas własnych szkoleń z tym, co wyniósł z rozmów na temat bezpieczeństwa pracy przeprowadzonych z tysiącami osób, a także z prowadzonych przez siebie warsztatów. Dzięki swej wiedzy, reprezentuje on głównie SafeStart w roli:

  • Autora
  • Menedżera