Lucas Martinucci

Lucas Martinucci, SafeStart, marketing globalny, kierownictwo, bezpieczeństwo 24/7, uniwersalne umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, zdjęcie profilowe, portret, czarno-białe, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom
Stanowisko w SafeStartHead of Global Marketing – SafeStart International
Miejscowość / KrajCuritiba / Brazylia

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie przy rodzinnym obiedzie.

 

Od wielokulturowych doświadczeń do globalnego stanowiska w SafeStart

Lucas, który urodził się w Brazylii, w rodzinie imigrantów z Włoch, od pierwszego dnia swej pracy w SafeStart International stał się liderem naszej firmy w sprawach marketingu. Jego doskonałe umiejętności w tym zakresie, a także doświadczenie wynikające z życia w różnych krajach i pracy w wielu kulturach, sprawiają, że w perfekcyjny sposób spełnia on swą rolę o globalnym zasięgu. Jest odpowiedzialny za wszystkie działania marketingowe dotyczące SafeStart w Ameryce Łacińskiej, Europie oraz rejonie Azji i Pacyfiku.

Doświadczenie Lucasa

Lucas to menedżer posiadający ogromne doświadczenie międzynarodowe oraz umiejętność nawiązywania trwałych relacji z różnymi osobami. Ostatnie 15+ lat spędził w różnych międzynarodowych firmach, zajmując się globalnym marketingiem oraz sprzedażą.  Od 10 lat pracuje w branży związanej z bezpieczeństwem, dbając, by ludzie uświadomili sobie wartość stylu życia, w którym bezpieczeństwo obecne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Jako Lider ds. Marketingu Globalnego Lucas często powtarza, że chce, aby ludzie „rozmawiali o bezpieczeństwie przy rodzinnym obiedzie” lub, innymi słowy, aby rodziny zawsze potrafiły rozmawiać ze sobą o bezpieczeństwie.  Jego specjalizacje to:

 • strategie komunikacji i marketingu;
 • marketing bezpośredni;
 • tworzenie treści;
 • copywriting;
 • marketing cyfrowy;
 • przyciąganie potencjalnych klientów;
 • organizacja wydarzeń;
 • tworzenie dynamicznych i niezawodnych zespołów marketingowych.

Dzięki swemu ukierunkowaniu na wyniki Lucas także z powodzeniem wielokrotnie pracował jako Kierownik ds. Sprzedaży w Ameryce Łacińskiej, szkoląc zespoły w zakresie promocji i sprzedaży różnych produktów związanych z bezpieczeństwem w tym regionie.

Dlaczego SafeStart? Czynniki ludzkie

Będąc entuzjastą sportu oraz zapalonym sportowcem, Lucas uzmysłowił sobie, jaki wpływ ma czynnik ludzkie na codzienne działanie oraz wydajność w życiu zawodowym i prywatnym, co skutkowało zmianą jego własnego spojrzenia na bezpieczeństwo. Obecnie jest on gorącym orędownikiem idei SafeStart i, podobnie jak Larry Wilson, dąży do wdrożenia programu SafeStart nie tylko w firmach, lecz także we wszystkich społecznościach, szkołach i zespołach sportowych.

Podejście komunikacyjne

Wiedza Lucasa w dziedzinie marketingu i bezpieczeństwa umożliwia mu działanie w roli doradcy dla klientów SafeStart poszukujących pomysłów umożliwiających wdrożenie programu w swych organizacjach. Wykorzystując swe doświadczenie, pełni on także następujące role:

 • Konsultant ds. marketingu dla klientów SafeStart
 • Doradca i coach dla zespołów ds. marketingu i sprzedaży oraz dla kierownictwa
 • Dyrektor ds. Marketingu Globalnego