Powrót do przeglądu

Nieuwaga – nigdy więcej!

smartfon, SMS podczas jazdy, kierownica, nieuwaga podczas jazdy, nieuwaga – nigdy więcej, bezpieczeństwo na drodze, hipnoza drogowa, czynnik ludzki, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 24/7, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom

„Sen na jawie”, „dysocjacja hipnotyczna”, „jazda na autopilocie” – istnieje wiele nazw stanu, w którym prowadzimy samochód przy niebezpiecznie obniżonym poziomie czujności.

Często widujemy kampanie społeczne zajmujące się problemem zmęczonych kierowców lub pisania SMS-ów podczas jazdy. Władze muszą jednak zająć się szerszym zjawiskiem, którego znaczenie jest znacznie większe, niż większość z nas uważa – jest to brak koncentracji podczas prowadzenia pojazdu.

Czy można znaleźć rozwiązanie tak wielkiego problemu? Można! Nasz przewodnik pt. „Nieuwaga – nigdy więcej!” prezentuje techniki i umiejętności, których potrzebują odpowiedzialni kierowcy i ich pracownicy.

Szczegółowe informacje na temat publikacji

  • Autor: SafeStart
  • Typ pliku: PDF
  • Liczba stron: 20
  • Wielkość pliku: 1,7 MB
  • Język: angielski

 

  • Więcej informacji na ten temat podano w naszej polityce prywatnośc.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.