Powrót do przeglądu

Koniec poślizgnięć, potknięć i upadków

znak, ostrożnie, mokra podłoga, poślizgnięcia, potknięcia, upadki, równowaga, trakcja, przyczepność, upadek pracownika, zgłaszanie zdarzeń, urazy w pracy, statystyki urazów w firmie, przewodnik na temat bezpieczeństwa, ograniczenie liczby urazów, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom

Niezależnie od firmy czy branży, wiele urazów podczas pracy wynika z poślizgnięcia, potknięcia lub upadku. To szczególnie irytująca kategoria wypadków, ponieważ często nie można przewidzieć zagrożenia, na które można byłoby się odpowiednio przygotować. Zapobieganie takim wypadkom w obliczu braku widocznego zagrożenia wydaje się być niemożliwe, ale czy naprawdę takie jest?

Przewodnik SafeStart pt. „Koniec poślizgnięć, potknięć i upadków” przedstawia pracownikom i przełożonym cenne techniki i umiejętności, które nie tylko przyczynią się do lepszych wyników, lecz także przyniosą rozwój kultury bezpieczeństwa w organizacji.

Szczegółowe informacje na temat publikacji

  • Autor: SafeStart
  • Typ pliku: PDF
  • Liczba stron: 16
  • Wielkość pliku: 4,6 MB
  • Język: angielski

 

  • Więcej informacji na ten temat podano w naszej polityce prywatnośc.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.