Powrót do przeglądu

Podnoszenie poprzeczki: przewodnik dotyczący pracy na wysokości

człowiek, urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, pracownik, kask, poza budynkiem, przewodnik na temat bezpieczeństwa pracy na wysokości, praca na wysokości, upadek z wysokości, kultura bezpieczeństwa, bezpieczne przyzwyczajenia, bezpieczne zachowania, środki ochrony osobistej

Każda osoba pracująca na wysokości wie, że nigdy nie należy ignorować zabezpieczeń przed upadkiem. Podejście to prezentują także organy zajmujące się bezpieczeństwem, które publikują jasne wytyczne na temat planowania zadań oraz bezpiecznych zachowań podczas wykonywania takich prac. Upadek z wysokości może przecież negatywnie wpłynąć na całe nasze życie.

Przewodnik SafeStart na temat pracy na wysokości zawiera listy kontrolne oraz przedstawia techniki zapewniające aktywną postawę pracowników oraz świadomość istnienia realnego zagrożenia upadkiem z wysokości. Niniejszy dokument PDF zawiera informacje umożliwiające eliminację wypadków związanych z pracą na wysokości – zarówno w pracy, jak i w domu.

Szczegółowe informacje na temat publikacji

  • Autor: SafeStart
  • Typ pliku: PDF
  • Liczba stron: 20
  • Wielkość pliku: 2,5 MB
  • Język: angielski

 

  • Więcej informacji na ten temat podano w naszej polityce prywatnośc.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.