Powrót do przeglądu

Browar Wellpark Brewery

beczki, warzenie, browar, bezpieczeństwo pracy, beczki z piwem, Wellpark Brewery, Tennents Brewery, InBev, analiza konkretnego przypadku SafeStart, czujność, zwiększanie świadomości, zaangażowanie pracowników, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom

Założony w 1740 roku browar Wellpark Brewery w Glasgow produkuje piwo Tennent’s Lager, które jest niezwykle popularne w samej Szkocji, a także eksportowane do ponad 40 krajów świata. W 2003 roku kierownictwo firmy postanowiło podjąć kroki mające na celu zahamowanie, zaobserwowanego w poprzednich latach, znacznego wzrostu liczby urazów.

 

SafeStart w browarze Tennents Brewery

Każdy pracownik, od działu produkcyjnego do kierownictwa wyższego szczebla, został przeszkolony w zakresie programu SafeStart, co zapewniło świeże spojrzenie na świadomość bezpieczeństwa, a także skutkowało budową kultury bezpiecznych zachowań pracowników. Lekcje zawarte w szkoleniu odniosły doskonały skutek polegający na obniżeniu z trzynastu do trzech, w ciągu jednego roku, liczby wypadków powodujących utratę czasu pracy.

Szczegółowe informacje na temat publikacji

  • Autor: !nSide—The InBev Global Magazine
  • Typ pliku: PDF
  • Liczba stron: 2
  • Wielkość pliku: 363 KB
  • Język: angielski

 

  • Więcej informacji na ten temat podano w naszej polityce prywatnośc.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.